รายละเอียดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

webhosting จดโดเมน เว็บไซต์สำเร็จรูป joomla wordpress learnsquare moodle ดูแลเว็บไซต์ เชียงใหม่ ลำพูน

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

- Brand : Dell® PowerEdge R210 II 
- CPU : Quad Core Intel® Xeon® E3-1240 3.3GHz, 8 MB L2 Cache 
- RAM : 8GB  
- Hard Disk : 500GB ,1TB SATA-2 7.2K/RPM