วิธีการชำระเงิน

webhosting จดโดเมน เว็บไซต์สำเร็จรูป joomla wordpress learnsquare moodle ดูแลเว็บไซต์ เชียงใหม่ ลำพูน

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ เพื่อขอใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.ระบบจะทำการส่งข้อมูลการขอใช้บริการไปยัง E-mail ของท่าน 
2. ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระ จากรายการบัญชี ต่อไปนี้

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี : นายวัชระ บุญทวี
เลขที่บัญชี : 406-376889-5

3. ทำการยืนยันการโอนเงิน โดยทาง 
e-mail : eduwebhosting@hotmail.com 

4. หลังจากที่เราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการติดตั้งระบบ และทำการส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการติดตั้งทาง e-mail