การตั้งชื่อ Domain Name

หมวดหมู่ : Articles & Knowledge

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

หลักการตั้งชื่อ Domain Name ที่ถูกต้อง

 1. ความยาวของชื่อระหว่าง 2 - 46 ตัวอักษร
 2. ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษเช่น @ ! # $% ^ & * ( ) _ + =
 3. เครื่องหมาย  - ( Dash ) ไม่สามารถขึ้นต้น หรือ ปิดท้ายได้
 4. สื่อความหมาย ที่เกี่ยวกับข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 5. ไม่ควรตั้งชื่อยาวเกินไป เพราะยากต่อการจดจำ

ความหมายของส่วนขยาย หรือ นามสกุลของ Domain Name

 1. .com - commerical
 2. .net - network
 3. .org - organization
 4. .info - information
 5. .name - name
 6. .biz - business
 7. .co.th - company in thailand
 8. .in.th - induval in thailand
 9. .or.th - organization in thailand

Articles & Knowledgeอื่น ๆ