เกี่ยวกับเรา

webhosting จดโดเมน เว็บไซต์สำเร็จรูป joomla wordpress learnsquare moodle ดูแลเว็บไซต์ เชียงใหม่ ลำพูน

ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้มีบทบาทต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในทุกๆ ด้าน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษา หาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่ทันต่อเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัฒน์

EDU WEBHOSTING จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเว็บไซต์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ตลอดจน หน่วยงาน องค์กร ทางด้านการศึกษา (Education) ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรทางด้านธุรกิจ สมาคม ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการให้บริการ และข้อแนะนำสำหรับ ผู้ใช้บริการทุกท่าน

จาก ที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 ได้มีผลบังคับใช้ โดยบทโทษการกระทำผิดนั้น รุนแรงมาก คือหากตรวจพบว่ามีการกระทำผิด ใดๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่สุด จะถูกยกเครื่อง server ออกไปตรวจสอบในทันที โดยไม่มีการตรวจสอบใดๆก่อนทั้งสิ้น ทำให้ผู้ใช้บริการทุกคนก็จะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

ดังนั้นทางเราจึงขอแจ้งให้ทราบว่า "ของดให้บริการ แก่เว็บไซต์ที่ ผิดกฏหมาย ทุกประเภท" และขอให้ผู้ที่ใช้บริการทุกท่าน ทำการตรวจสอบเว็บตนเองโดยละเอียด และลบข้อมูลที่ผิดกฏหมาย ละเมิดลิขสิทธ์  หากพบเว็บใดที่กระทำผิด หรือมีการละเมิดลิขสิทธ์ เราจะระงับการให้บริการเว็บของท่านในทันที จนกว่าจะได้รับการติดต่อแก้ไขจากท่านและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ในการกวดขันครั้งนี้  โดยหากมีข้อสงสัยว่าเว็บที่ท่านทำเข้าข่ายหรือไม่ สามารถอีเมล์สอบถามได้ที่eduwebhosting@hotmail.com